شرکت چيني سارگل شرق به عنوان یکی از کارخانجات گروه تولیدی مقصود و اولین تولید کننده ظروف غذاخوری فاین بن چاینا در ایران با ظرفیت اسمی سالانه ۲۵۰۰ فعالیت می کند و در نظر دارد با اجرای طرح توسعه ، تولید تا ۴۰۰۰ تن در سال را هدف گذاری نماید و رسالت اجتماعی خود را در جهت کمک به توسعه کسب و کار و اقتصاد مقاومتی، ایفا نماید.

goal3
100 درصد مواد اولیه داخلی
goal2
تولید مظروفات استون ور
goal1
تولید بن چاینا رنگی
Iran
100 درصد مواد اولیه داخلی

آخرین رویدادها